Philkes wandelblog

Philkes wandelblog

Over deze blog:

Deze blog gaat uitsluitend over mijn hobby: wandelen. Mijn belevenissen deel ik graag met jullie. Op deze blog staan verslagen en foto’s over mijn wandeltochten.
Ik begon de blog in januari 2018 en heb ook verslagen en foto’s van “vroegere” tochten aan de blog toegevoegd.
Mijn oudere wandelingen kan je bekijken op mijn website:
http://www.philippe-van-goethem.be en klik daar op "Mijn wandelingen".
Van bijna alle wandeltochten kan je een foto-filmpje bekijken en een gpx file downloaden.
Bij gebruik van de WIKILOC APP kunnen de wandelingen daarop gedownload worden.
Totaal aantal geregistreerde wandelkilometers: 5196,78

W22 Escanaffles

December 2018Posted by philke Thu, December 27, 2018 14:04:07
Donderdag 27 december 2018

Vandaag de laatste wandeling van 2018, Escanaffles. Ik start aan de 'Sint-Maartenkerk'.

Wat info:
Wie is Sint Maarten? Sint Maarten van Tours, soldaat, heremiet en bisschop (316-397). Het leven van Sint Maarten is ons bekend uit het relaas van de historicus Saint Sulpice Severus, die hem persoonlijk heeft ontmoet. In 337, bezuiden in Amiens, Frankrijk, verdeelde hij de helft van zijn jas om het te geven aan een arme man die stierf van de kou. Hij had toen de openbaring van geloof en bekeerde zich tot het christendom.

Het is 2 graden dus redelijk fris maar goed wandelweer.Tijdens mijn tocht heb ik veelal zicht op 'Kluisbergen'.Nu heb ik een eerste maal een zicht op de kerk van Orroir, nml 'Saint-Bricekerk'.Wat info:
De kerk van Saint Brice d'Orroir: een plaats van aanbidding bestond al in de 17e eeuw, maar de huidige kerk Saint Brice werd gebouwd op initiatief van Curé Sonneville in 1836 en werd voltooid in 1838.

Sommige mensen zijn wel vindingrijk en dat bemerk ik tijdens de wandeling.Ik dwars 'De Ronne' (Rhosnes) een zijrivier van de Schelde.In 'Enclus de Haut' wandel ik voorbij verschillende oude villa's die gerestaureerd werden.Ik volg de voormalige spoorlijn, eerst geasfalteerd en daarna nog een stukje op bosgrond.Wat later zie ik de brug die Ruien met Avelgem verbindt (Mira brug uit het boek van Stijn Streuvels).Ik wandel ook een heel eind langs de 'Schelde'.Ik wandel over de 'IJzeren brug' die Wallonië met Vlaanderen verbindt.Wat info:
Tot voor kort was Avelgem bereikbaar via 3 bruggen. Twee van de drie bruggen zijn echter te oud en te smal waardoor ze een gevaar vormen voor fietsers. In het kader van deze problematiek werd er beslist om een nieuwe brug te bouwen over de Schelde. De realisatie van dit project werd toegekend aan Artes Depret.
Eind 2014 plaatste Artes Depret de stalen brug. Het plaatsen van de 92m lange en 169 ton zware brug vroeg om minutieuze voorbereiding van ons team. Daarna realiseerden wij nog enkele afwerkingswerken alvorens de brug kon openen voor het grote publiek.

Nadat ik het 'Millenniumbos' heb verlaten passer ik voorbij 'Porte de Flandre'.

Wat info:
De hoeve was vroeger eigendom van Jules Reyntjens. Hij huwde met Celina Depraetere op 22 september 1922. Jules was landbouwer, Celina werd cafébazin. Hun huwelijk bleef kinderloos.
In maart 1957 werden de hoevegebouwen, samen met het café, openbaar verkocht aan Louis Lathioor die zich hier met zijn echtgenote Simone Cheyns en hun drie kinderen kwam vestigen. Ze waren zeer geliefd bij de vele landbouwers en handelaars die hier graag halt hielden om een fris pintje te drinken en te kaarten.
Op 5 juli 2007, de dag na het voorbijkomen van de Ronde van Frankrijk, heeft Nadine Lathioor de deuren van het populaire café Porte de Flandres definitief gesloten.
De landerijen worden verhuurd. Nadine woont nog steeds op de hoeve.

Ik wandel al snel het grondgebied van 'Escanaffles' terug binnen...... en de kerk waar ik mijn wandeling begon is al in zicht.

Na 15,26 km zit mijn laatse wandeling van het jaar erop.Download hier het gpx-bestandje en bekijk hier het foto-filmpje.Erkenning

December 2018Posted by philke Wed, December 26, 2018 22:42:32
De 5000 kilometer grens voorbij...W21 Diksmuide

December 2018Posted by philke Mon, December 24, 2018 14:10:39
Maandag 24 december 2018

De op één na laatste wandeling van 2018 bracht mij tot in Diksmuide.De startplaats was aan de 'Tuinwijk' nabij de Colruyt van Diksmuide. Als ik de 'Eikhofstraat' oversteek kom ik in het landelijke Diksmuide terrecht. Ik wandel voorbij vele boerderijen. Hieronder een foto van 'Hoeve Tiliagoed' in de Pluimstraat.Wat verder zie ik een 'hoeve uit de wederopbouw periode'. Ik neem een foto...Wat info:
Aan de straat gelegen hoeve met losstaande witgeschilderde bestanddelen onder pannen zadeldaken, bakstenen erfpijlers en ijzeren hekken. Ten westen van het erf, boerenhuis met links geïncorporeerde stalling, het middengedeelte van het huis met rondboogdeur is verhoogd in een puntgevel. Voorts rechthoekige muuropeningen onder getoogde ontlastingsbogen, deels bewaard beschilderd houtwerk en luiken.Ten zuiden van het erf, dwarsschuur (schuurpoort dichtgemetseld) met dubbel wagenhuis en klimmend laadvenster. (info onroerend erfgoed Vlaanderen)
Vanuit de Kruisstraat dwars ik de N301 (Klerkenstraat). Op dat kruispunt is er de 'Herberg Kruishoeve' uit 1901. Eerst een oude foto daarna de hedendaagse prent.Wat info:
Herberg uit de wederopbouwperiode, zogenaamd de "KRUISHOEVE". Deze benaming verwijst naar de straatnaam en de kruising in een bijna rechte hoek van de Kruis- en de Klerkenstraat. (info onroerend erfgoed Vlaanderen)

Nog in de 'Kruisstraat' wandel ik voorbij één van de vele kapelletjes die ik tegenkom.Als ik de spoorweg in de 'Warestraat' dwars ben ik aangekomen in 'De Broeken'.

Wat info:
De Broeken dienen eigenlijk als natuurlijke opvang voor het vele water die in de wintermaanden valt en die niet altijd tijdig kan geloosd worden in de zee via de sluizen te Nieuwpoort. Dit kan uiteraard ook maar geschieden bij laag tij.

In Vladslo wandel ik voorbij de Sint-Martinuskerk.In de 'Beerstraat' wandel ik voorbij de 'Pastorie uit de wederopbouwperiode' alsook een 'Hoeve uit de wederopbouwperiode'.Wat info:
Pastorie uit de wederopbouwperiode. Heropbouw in 1920-1925 n.o.v. architect J. De Boutte (Ardooie). Vrijstaande pastorie in laag ommuurde voortuin. Kenmerkende L-vormige plattegrond met in de oksel, laag portaal onder leien lessenaarsdak, links uitgewerkt met lage tuitgevel met heiligennis. (info Onroerend Erfgoed Vlaanderen)

Wat info:
Hoeve uit de wederopbouwperiode, naar verluidt heropgebouwd in 1921. Bij de erftoegang, Mariakapelletje van 1954 in de vorm van een tot op de grond reikende zadeldakconstructie in helrode baksteen. Losstaande geelbakstenen bestanddelen rondom een rechthoekig erf, typerende tuitgevels met aandaken en vlechtingen. (info Onroerend Erfgoed Vlaanderen)

Ik nader stilaan het centrum van Diksmuide.Aan de 'Drie Musschen' volg ik de Handzamevaart tot in het centrum.In het centrum wandel ik voorbij de markt.Als ik de kapel in de 'Tuinwijk' voorbij wandel ben ik snel aan het beginpunt van mijn wandeling.
Wat info:
Open bakstenen kapel uit 1954 met steil zadeldak op houten korbelen. Mariabeeld en opschrift: "O MOEDER MAAGD GIJ DIE HEMELS KRONE DRAAGT STREK UWE BESCHERMENDE HAND OVER ONZE ARBEIDERSSTAND". Waar men gaat langs Diksmuidse wegen, komt men een kapelletje tegen (info Onroerend Erfgoed Vlaanderen)
Bekijk hier het foto-filmpje en download hier het gpx-bestandje.

W20 Kruishoutem-Nokere

December 2018Posted by philke Mon, December 17, 2018 21:25:01
Maandag 17 december 2018


Mijn startplaats vandaag is aan de oude school in de ‘Hoogstraat’. Ik wandel direct de ‘Blekerijstraat’ in. In de ‘Pontstraat’ wandel ik links de ‘Dijkstraat’ in. Aangekomen in de ‘Kordaalstraat’ neem ik rechtsaf het ‘Kordaelpad’. Het is een prachtig wandelpad doorheen weide en bos. Wat info:
Het Kordaalbos ligt in een diep, kort dal. De sterk meanderende Kordaalbeek, die 1 km ten oosten van het bos ontspringt, doorkruist het bos van oost naar west.
De vogels die hier te zien zijn, zijn vogels die ofwel op de vochtige bodem, ofwel op het bos afkomen: onder andere de sperwer, blauwe kiekendief, kramsvogel, torenvalk en boomkruiper.
Het grootste deel van het Kordaalbos is een bos langs een beek met permanent hoge waterstand (er zijn bovendien twee oude vlasrootputten): zwarte els is de meest voorkomende boom maar krijgt gezelschap van gewone es, meidoorn, vlier, lijsterbes en wilg.

In Nokere wandel ik achter de Sint-Ursmaruskerk...linksaf het wandelpad in. Hier is de start van de ‘Kordaelpad-wandeling’. Ik nader ‘Wannegem’ een deelgemeente van Kruishoutem.Het is de woon- en werkplaats van priester-dichter ‘Albert De Vos’. Rechts van de kerk zie je de woning van de priester-dichter. Wat info:
Albert De Vos (Grammene (Deinze), 15 april 1920 – Wannegem-Lede (Kruishoutem), 5 juli 2005. Was een priester-dichter die vanaf 1968 pastoor was van Wannegem.
Eerst als schrijver van verzen voor bidprentjes werd hij gaandeweg een volwaardig dichter die niet minder dan 14 dichtbundels uitgaf. Enkele tijd voor zijn dood werd hij nog gehuldigd met de Doctor Ferdinand Snellaertprijs, een onderscheiding die door de Vereniging van Vlaamsnationale Auteurs wordt uitgereikt.

Wannegem heeft een prachtige kerk, nml. de ‘Sint-Machutuskerk’ uit 1784. Boven de ingang staat 1789 vermeld. Deze is nu een beschermd monument. Wat info:
De Sint-Machutuskerk is een kerkgebouw in de Belgische deelgemeente Wannegem-Lede. De kerk is toegewijd aan Machutus, een heilige afkomstig uit Wales. Deze bakstenen neoclassicistische kerk uit 1784 heeft drie beuken. Het hoofdaltaar is uit de 18e eeuw. In haar interieur bevinden zich schilderijen uit de 18e en 19e eeuw. Haar liturgisch vaatwerk bevat twee zilveren kelken uit Gent uit de 18e eeuw en een zonnemonstrans uit Oudenaarde uit de 18e eeuw.

Als ik op het einde van het kerkpad kom ga ik linksaf. Ik vergeet niet om eens rechts van mij te kijken. Ik zie de ‘Grote Molen’ die ik in zijn pracht bewonder. Wat info:
Deze staakmolen kende een bewogen geschiedenis. Al in de 16de eeuw stond op deze plek in Wannegem-Lede een windmolen. Deze molen, in de volksmond 'Grote Molen' of 'Steyaertsmolen' genoemd, waaide op 27 oktober 1959 om. De huidige molen werd in 1981 overgebracht vanuit het West-Vlaamse Houtave. Dat verliep niet zonder problemen. Tijdens de ontmanteling wilde de plaatselijke veldwachter met een vuurwapen verhinderen dat de molen werd opgeladen. De molen kreeg op die manier zijn naam. De molen is eigendom van Etienne Van Hoe.

In de ‘Smeetdries’ zie ik de ‘Sint-Eligiuskerk’ van Kruishoutem. Ik nader het eindpunt.

De route die ik bewandelde is 17,46 km lang maar de tocht liep een stuk over privé gronden. Deze heb ik niet opgenomen in het gpx-bestand zodat de route nu 16 km lang is.
Bekijk hier het foto-filmpje en download hier het gpx-bestandje.W19 Poperinge

December 2018Posted by philke Fri, December 14, 2018 15:23:52
Donderdag 13 december 2018

Met de trein naar Poperinge om van het station naar het KP 46 te wandelen waar ik start aan mijn wandeling. Met in de rug het station dwars ik de 'Ieperstraat' en wandel ik de 'Prooststraat' in tot aan de 'Bruggestraat'. Daar linksaf tot aan KP 46. De afstand is 230 meter van station tot KP 46.Pas begonnen en ik wandel voorbij de 'Sint-Janskerk'. Eén van de vele kerken op deze wandeling die ik zal passeren.Nadat ik het centrum van Poperinge aan het verlaten ben kom ik voorbij de oude brouwerij van Poperinge, deels gerenoveerd in loften.Wat info:
"Zwijnland - Brasserie - Malterie - Lahaye - Frères" vlg. witgeschilderd opschrift van de mouteest. Voormalig brouwerij- en mouterijcomplex uit XIX en XX a met XVIII d-brouwerswoning, waarvan de benaming verwijst naar de oude heerlijkheid Zwijnland ca. 1660 aangekocht door de St.-Bertinusabdij van St.Omaars; in werking tot in de jaren 1960 en thans deels fungerend als drankenopslagplaats. Blikvanger omwille van het groot en compact volume, gelegen aan de stadsrand tussen de Casselstraat.

Ik wandel een natuurgebied in tot ik de 'Provenstraat' bereik.Tijdens de wandeling zie ik ook vele, nu kale, hopvelden. Het is iets typisch voor de streek.Nadat ik een 2-tal kilometer de 'Provensweg' (N308) volg, deze ga dwarsen, om zo de richting van het gehucht 't Vogeltje te volgen.Als ik door het centrum van 't Vogeltje wandel zie ik rechts van mij nog een oude kapel. Deze kapel maakte vroeger deel uit van het kloosterorde 'St.-Vincentius à Paulo'.Wat info:
De kloosterzusters leefden van de opbrengsten van hun kantwerk en van de door hen uitgebaatte hoeve; echter opheffing van de kantwerkschool in 1939, en stopzetting van de landbouwuitbating in 1975 tengevolge van de voortdurende daring van de hopprijzen. Gebouwencomplex met oudste gedeelte uit XIX b-c gevormd door het klooster met de voormalige hoevegebouwen gegroepeerd rondom een deels begraasde rechth. binnenplaats, en ten 0. aansluitende kapel; haaks aansluitend klaslokaal l. tegen de straatgevel met voortuin voorzien van hek. Ten westen, aanpalend laag schoolgebouw uitziend op speelplaats; dateert naar verluidt van 1937. (De schoolgebouwenen het kloster werden in 2013-14 afgebroken.) Moestuin en kleine boomgaard resp. ten N. en N.O. van het complex.

Wandelen in de 'Canadaweg' waar ik mooie beelden kan vastleggen.De wandeling gaat doorheen een stukje van de 'Sixtusbossen'. Het is hier rustig en stil.Nadat de 'Sixtusstraat' overgaat in de 'Groeningestraat' wandel ik voorbij één van de vele wegkapelletjes.Aan 'Bowling De Goe Smete' ga ik linksaf en kom aan het beginpunt van de wandeling. 17,12 km staan zo bijgeschreven op de teller. De wandeling zelf is 16,2 km lang.Bekijk hier het foto-filmpje en download hier het gpx-bestandje.